Jesienna akcja nasadzeń na terenie placówek oświatowych – Etap I

W okresie jesiennym bieżącego roku 2018 w miesiącach wrzesień- listopad zostanie zrealizowany I etap akcji nasadzeń drzew i krzewów, połączony z edukacją ekologiczną, na terenie żłobków, przedszkoli i szkół. „Zakład Komunalny” Sp. z o.o., za zgodą dyrekcji placówki, wykona prace nasadzeń roślin przeprowadzając jednocześnie działania edukacyjne.

Na podstawie umowy zawartej Miastem Opolem „Zakład Komunalny” Sp. z o. o. zakupi sadzonki drzew i krzewów oraz pozostałych materiałów oraz wykona realizację nasadzeń, natomiast pielęgnacja i utrzymanie nowych nasadzeń będzie należała do placówki oświatowej.  Z względu na edukacyjny charakter akcji –  w zakresie ochrony i zakładania zieleni – w akcji będą uczestniczyły dzieci, uczniowie oraz pracownicy placówek. Aktualnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze akcji. Dział Nowa Zieleń Miejska we współpracy ze studentami kierunku architektura krajobrazu Uniwersytetu Opolskiego w ramach Koła Naukowego pracuje nad opracowywaniem projektów nasadzeń oraz przygotowaniem materiałów edukacyjnych. Finalnym etapem będzie konsultacja koncepcji projektowych dla satysfakcji obu stron.

Wykaz placówek uczestniczących w akcji:

Żłobek Pomnik Matki Polki w Opolu ul. Alojzego Dambonia 3
45-861 Opole
Przedszkole Publiczne nr 29 ul. Marcina Kasprzaka 1
46-020 Opole
Żłobek nr 3 ul.Górna 50
46-020 Opole
Żłobek nr 9 Skautów Opolskich 6
45-286 Opole
Zespoł Placówek Oświatowych ul. Torowa 7
45-073 Opole
Przedszkole Publiczne nr 18 ul. Joachima Lelewela 7
46-020 Opole
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  ul. Opolska 34
45 -960 Opole
Przedszkole Publiczne nr 5 Henryka Sienkiewicza 36
45-037 Opole
Przedszkole Publiczne nr 51 ul. Bytnara „Rudego” 1
45-265 Opole
Przedszkole Publiczne nr 56 Sieradzka 7
46-020 Opole
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II Generała Kazimierza Pułaskiego 3
45-048 Opole
Zespół Szkół Ogólnokształcących Stanisława Dubois 28
45-070 Opole
Szkoła Podstawowa nr 11 Chabrów 65
45-221 Opole
Szkoła Podstawowa nr 21 Henryka Sienkiewicza 4
45-037 Opole
Szkoła Podstawowa nr 5 Majora ‚Hubala’ 2
45-267 Opole
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Powstańców Śląskich 19
45-086 Opole
PSP Nr 2, Katowicka Katowicka 35
45-061 Opole