Nasadzenia na terenie PSP 5 przy ul. Hubala w Opolu

W dniu 02.10.2018r. od godzin porannych odbyła się akcja nasadzeń na terenie PSP 5 przy ul. Hubala w której uczestniczyła wyznaczona klasa.  Zajęcia podobnie jak na innych placówkach miały charakter teoretyczno –praktyczny.

Na uczniów czekały wcześniej przygotowane doły sadzeniowe. Uczniowie posadzili brzozy brodawkowate „Youngii” oraz świerki kłujące zgodnie z sztuką ogrodniczą. Zadaniem uczestników było uzupełnienie dołu w mikoryzę,  umieszczenie sadzonek w ziemi, zasypanie ich i podlanie zgodnie z przygotowaną instrukcją. Chętnych do sadzenia drzew nie brakowało. W akcji uczestniczyło bardzo dużo osób. Uczniowie otrzymali nagrody – gadżety za wkład pracy i udział w akcji. Projekt nasadzeń obejmował nasadzenia w części dziedzińca szkoły, w części zewnętrznej na rondzie od strony ul. Hubala oraz przy sektorze pływalni.

W dniu 03.10.2018r. wykonano dalsze prace. Na terenie placówki w sumie posadzono 9 drzew i 183 krzewy oraz 8 bylin. Podobnie jak na innych placówkach Szkoła podejmuje się zadania bieżącego utrzymania i pielęgnacji nowych nasadzeń.. Akcja była wspaniałym czasem czyniąc coś pożytecznego dla otoczenia.