O nas

Dział Nowa Zieleń Miejska w strukturze Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. został powołany do życia w czerwcu 2018 roku w ramach umowy Nr CRU- 001253/18 z dnia 28.06.2018 r.
z miastem Opolem. Nowa Zieleń Miejska jest odpowiedzialna za utrzymanie i pielęgnację następujących powierzonych terenów zieleni:

 1. Park Edukacyjno- Sensoryczny przy ul. Tarnopolskiej/Lwowskiej w Opolu (Osiedle Malinka) o powierzchni około 12 549 ,0 m2;
 2. Teren zieleni przy Parku osiedlowym im. Armii Krajowej  o powierzchni
  3 765 m2;
 3. Teren Zieleni wysokiej przy Kąpielisku Bolko w Opolu o powierzchni około
  6 600 m2;

ZADANIA I KOMPETENCJE

 • planowanie nowej zieleni miejskiej
 • budowa nowych obiektów zieleni miejskiej
 • administrowane terenów zieleni przez jednostkę
 • wyznaczanie kandydatów na nowe pomniki przyrody
 • współpraca w realizacji polityki gminy w zakresie zieleni
 • bilansowanie wycinek i nowych nasadzeń drzew i krzewów