Tereny zieleni

Daję Ci cień
Chłodzę lepiej niż klimatyzator
Oczyszczam powietrze
Pochłaniam nadmiar wody
To ja … Drzewo
Źródło: Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju


Dział Nowa Zieleń Miejska prowadzi działalność podstawową w zakresie utrzymania i realizacji zadań na rzecz terenów zieleni Gminy miasta Opola. Praca zespołu ściśle związana jest z technologią prowadzonych robót i zabiegów na poszczególnych obiektach powiązanych z ich charakterem, wielkością i rodzajem zagospodarowania.

Naszym celem jest uświadomienie mieszkańcom miasta korzyści zieleni w miastach (bardzo ważny składnik układów urbanistycznych, oddziaływanie na człowieka przez możliwość kontaktu z naturą), a przez to zwiększenie ich poszanowania oraz włączenie się w ich ochronę.

Nowa Zieleń Miejska sprawuje opiekę i kontrolę nad następującymi terenami zieleni miejskiej.